W niedzielę średniodobowe wskazania stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w podregionie rybnickim i Zabrzu utrzymywały się powyżej dobowych norm – wynika z poniedziałkowych informacji służb środowiskowych. W poniedziałek wobec korzystnej pogody sytuacja się poprawiła.

Niedziela była kolejnym dniem w regionie ze złą jakością powietrza w nowym sezonie grzewczym - wobec spadku temperatur, wysokiego ciśnienia powietrza i słabego wiatru.

Według poniedziałkowej informacji Regionalnego Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach, na stacji pomiarowej w Rybniku średniodobowa norma pyłu zawieszonego PM10 została przekroczona w niedzielę o 42 proc., w Wodzisławiu Śląskim o 35 proc., a w Zabrzu o 17 proc.

Zgodnie z prezentacją wyników pomiarów ze stron Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), część godzinnych wyników stacji pomiarowych w regionie w niedzielę wykazywała stężenia pyłu PM10 przekraczające średniodobowy poziom alarmowania.

Na stacji pomiarowej w Rybniku w niedzielę o godz. 4. rano pomiar wskazywał 181 mikrogramów pyłu PM10 na metr sześc. powietrza, a w Zabrzu w niedzielę o godz. 21. stężenie PM10 wynosiło 154,4 mikrograma.

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że dopuszczalne stężenia dobowe dla pyłu PM10 nie powinny przekraczać 50 mikrogramów na metr sześcienny.

Bez ostrzeżeń na poniedziałek

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października 2019 r., alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu w ciągu doby średniej wartości 150 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM10 (wcześniej było to 300 mikrogramów). Tzw. poziom informowania to 100 mikrogramów; oznacza dwukrotne przekroczenie dobowej normy jakości ustalonej dla pyłu PM10 na 50 mikrogramów.

Ponieważ komunikaty o przekroczeniu poziomu informowania i alarmowania wydawane są na podstawie wyliczeń średnich wartości pomiarów zebranych w ciągu poprzedniej doby, służby wydają ostrzeżenia o ryzyku przekroczenia tych poziomów w kolejnych dobach.

Na poniedziałek Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach nie wydał ostrzeżeń dla obszaru woj. śląskiego. Ze względu m.in. na deszcz, niskie ciśnienie i słaby wiatr z południa prognozowano jakość powietrza dobrą i dostateczną, jedynie w godzinach nocnych - dostateczną.

Utrzymywaniu się zanieczyszczeń w powietrzu sprzyja z zasady bezwietrzna pogoda przy niskich temperaturach i wysokim ciśnieniu atmosferycznym.