"Badania kliniczne potwierdzają, że zapłodnienie in vitro może prowadzić do niepożądanych skutków genetycznych i zdrowotnych u dzieci urodzonych za pomocą tej metody" - podkreśla zespół ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w wydanym w poniedziałek komunikacie. Zespół zaznacza jednocześnie, że to stwierdzenie nie może być odczytywane jako przejaw dyskryminacji wobec dzieci urodzonych z in vitro, ani ich rodziców. "Podejmowane przez nas wysiłki w przekazywaniu prawdziwych informacji o zapłodnieniu pozaustrojowym wynikają z troski o dobro każdego z dzieci i ich matek oraz prawo do informacji" - napisano w komunikacie.

Wobec pojawiających się tendencyjnych informacji wskazujących na brak negatywnych konsekwencji genetycznych u osób rodzących się w wyniku procedury zapłodnienia pozaustrojowego, jako zespół ekspertów ds. bioetycznych KEP, stanowczo stwierdzamy, że osoby formułujące takie tezy wprowadzają w błąd opinię publiczną - głosi komunikat.

Eksperci Episkopatu podkreślają, że badania naukowe potwierdzają procentowo znaczące występowanie negatywnych zmian u dzieci poczętych metodą in vitro. Wskazywane niebezpieczeństwo występowania niepożądanych skutków genetycznych i zdrowotnych, zarówno wobec konkretnych osób, jak i w wymiarze populacyjnym, znajduje potwierdzenie w badaniach klinicznych i eksperymentalnych na modelach biologicznych - napisano.

Zespół ds. bioetycznych KEP przedstawił listę wybranych publikacji naukowych w tej sprawie. Na czele zespołu stoi abp Henryk Hoser (lekarz), w zespole pracują także m.in. ginekolodzy, chirurdzy i prawnicy.

(MRod)