Pięć sierpów, dwa noże i wędzidło znaleźli przypadkowi przechodnie w Górach Słonnych niedaleko Sanoka. Żelazne przedmioty, pochodzące prawdopodobnie z II w.p.n.e. i trafiły do Muzeum Historycznego w Sanoku.

O odkryciu zabytkowych narzędzi poinformowano Konserwatora Zabytków w Krośnie. Wraz z ekspertami ustalił on, że sierpy, noże i zachowane w dwóch fragmentach wędzidło, mogą pochodzić z czasów celtyckich. Zdaniem historyków, Celtowie zamieszkiwali w II w.p.n.e. tereny sąsiedniej Trepczy i Pakoszówki.


Nie udało się jednak ustalić, czy odnalezione przedmioty były ukrywane przez właściciela przed niebezpieczeństwem, czy były formą ofiary, składanej dla bóstw.

Żelazne narzędzia wzbogaciły ekspozycję Muzeum Historycznego w Sanoku.


(dp)