Obowiązujące od kilku tygodni przepisy pozwalające na zawieszenie działalności firm mogą pozbawić osoby je prowadzące prawa do niektórych świadczeń - informuje "Gazeta Prawna". Przedsiębiorcy mogą zawiesić firmę na okres od miesiąca do dwóch lat. W tym czasie nie muszą opłacać składek do ZUS, NFZ i do Funduszu Pracy. Nie mogą płacić składki chorobowej i wypadkowej.

Według dziennika, przepisy wskazują, że zawieszenie działalności będzie wywierało skutki prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych od pierwszego dnia miesiąca po zawieszeniu aż do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia wznowienia działalności.

Na przykład, jeśli firma zostanie zawieszona od 12 grudnia do 4 lutego, to składek przedsiębiorca nie będzie płacił za styczeń i luty. W okresie do 12 do 31 grudnia ZUS będzie go traktował jako prowadzącego działalność, mimo że faktycznie firma będzie zawieszona. Z drugiej strony okres od 5 do 28 lutego będzie traktowany jako czas zawieszenia, a firma faktycznie będzie już pracowała.

Taka sytuacja może powodować, że nawet po wznowieniu działalności, przedsiębiorca nie będzie miał prawa np. do świadczenia wypadkowego. 30-dniowa przerwa w płaceniu składki spowoduje, że aby mieć prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego, będzie musiał opłacać tę składkę przez 180 dni od wznowienia działalności.