Zmiana na stanowisku wicekomendanta głównego policji. Nadinspektora Tomasza Szymańskiego, który dotychczas sprawował tę funkcję, zastąpił obecny wojewódzki komendant wojewódzki policji w Krakowie - Roman Kuster.

W oficjalnym komunikacie podano, że powodem zmian jest odejście Tomasza Szymańskiego na emeryturę.

Inspektor Roman Kuster ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W szeregi Policji wstąpił w 1991 roku. Zajmował stanowiska m.in.: komendanta miejskiego w Poznaniu i pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Od 2020 roku był komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie - czytamy na gov.pl.

Romana Kustera - na stanowisku szefa policji małopolskiej - zastąpi Michał Ledzion, który dotychczas szefował policji na Mazowszu.

Z kolei na miejsce Lendziona powołano Waldemara Wołowca, który dotychczas był dyrektorem Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

Wszyscy nowo powołani komendanci obejmą swoje obowiązki 27 maja.

Opracowanie: