Zarzut znęcania się nad bliźniakami usłyszy małżeństwo z Łomży na Podlasiu. 5-letni obecnie chłopcy od urodzenia aż do maja tego roku byli izolowani od społeczeństwa.

Chłopcy od października 2008 roku do maja 2013 roku byli zamykani w ciasnym pomieszczeniu, nie wyprowadzano ich z mieszkania, izolowano od rodziny i innych ludzi. Chłopcy nie byli także odżywiani w sposób właściwy, byli zaniedbywani emocjonalnie i społecznie.

W ocenie prokuratury, spowodowało to znaczne opóźnienie rozwoju fizycznego, niedożywienie, niedobór wzrostu i zaniki mięśniowe, a także znaczne opóźnienie rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego.  

Prokuratorzy zwracają uwagę na to, iż wobec pozostałej piątki swoich dzieci rodzice nie postępowali w ten sposób.  

Matka od początku nie akceptowała bliźniaków

Informację o nieprawidłowej opiece nad 5-letnimi bliźniakami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Łomży otrzymał 20 maja. Z ustaleń MOPS wynikało, że chłopcy byli przetrzymywani w wydzielonym miejscu za regałem, w największym pokoju w niedużym mieszkaniu. Znajdowało się tam jedynie piętrowe łóżko i materac. Miejsce było wygrodzone barierką. Dzieci same nie mogły stamtąd wyjść.
 
Dzieci były w pieluchach, ważyły mało jak na swój wiek, miały niedorozwój mięśni spowodowany brakiem ruchu. Okazało się, iż lekarz rodzinny ostatni raz widział chłopców, gdy mieli po cztery miesiące. Rodzice nie zgłaszali się z nimi na bilanse 2-, 3-latków, mimo listownych wezwań przez przychodnię, unikali też szczepień.  

Z ustaleń MOPS wynikało, że matka od urodzenia nie zaakceptowała bliźniąt i była do nich negatywnie nastawiona. Przedstawiciele Ośrodka mówili wówczas, że kobieta chciała oddać bliźniaki już w szpitalu, ale nie zgodził się na to ojciec dzieci.

W czerwcu rodzice zrzekli się całkowicie władzy rodzicielskiej wobec synów. Obecnie są oni w zastępczej rodzinie zawodowej, pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego. Według wiedzy prokuratury, w obecnych warunkach chłopcy dobrze rozwijają się fizycznie i społecznie.  
 
Prowadzone było także postępowanie dotyczące opieki nad pozostałą piątką dzieci (w wieku od 15 do 4 lat) tych małżonków. Zakończyło się ograniczeniem w tym zakresie władzy rodzicielskiej, poprzez ustanowienie kuratora.

(mpw)