​Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, ile zarabiają pracujący w niej urzędnicy. W urzędzie wspierającym Andrzeja Dudę jest zatrudnionych ponad 350 osób. Od września wszyscy dostaną podwyżki.

Na dzień 31 lipca 2020 roku w Kancelarii Prezydenta RP zatrudnienie wyniosło 355,54 - to w przeliczeniu na pełne etaty. "Dane te uwzględniają wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (kierownictwo i pracownicy komórek organizacyjnych KPRP), w tym osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i bezpłatnych, a także osoby zatrudnione w celu zastępstw nieobecnych pracowników - zatem są liczone podwójnie" - napisało biuro prasowe kancelarii w odpowiedzi na pytania portalu Business Insider.

Średnie wynagrodzenie w KPRP za lipiec wyniosło 5 727,78 zł brutto. Na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć dyrektor generalny (od 11 tys. do 13,5 tys. zł) oraz dyrektor (od 8,5 tys. do 12,5 tys. zł).

Zastępca dyrektora, główny księgowy, doradca prezydenta oraz doradca szefa Kancelarii Prezydenta RP mogą liczyć na wynagrodzenie w przedziale 8000-12000 zł.

Kierownik zespołu z kolei może liczyć na pensję od 7 tys. zł do 11 tys. zł.

Na stanowiskach samodzielnych - tj. ekspertów, audytorów, specjalistów czy radców prawnych - wynagrodzenie waha się od 6 tys. zł do 12 tys. zł.

Niższe zarobki dotyczą tzw. stanowisk wspierających. Referenci zarabiają od 3 tys. do 4,5 tys. zł brutto miesięcznie, specjaliści od 4,5 tys. do 8 tys. zł, a starsi specjaliści - od 5 tys. zł do 9 tys. zł.

Od września urzędnicy KPRP dostaną podwyżki w wysokości 6 proc. Minister Andrzej Dera w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zaznaczał, że wyższe wynagrodzenia były zapisane w ustawie budżetowej na ten rok.