Podczas jutrzejszych uroczystości Święta Niepodległości Andrzej Duda nada najwyższe odznaczenia państwowe oficerom, z których część miała otrzymać awanse generalskie. Prezydent odznaczy też oficerów, którzy jego zdaniem zasługują na uznanie ich służby, choć ich kompetencji nie chce uznać resort obrony. Kogo nie docenia MON?

Przede wszystkim chodzi o szefa Sztabu Generalnego, gen. Leszka Surawskiego, który zamiast promocji i kolejnej gwiazdki otrzyma z rąk Prezydenta Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Generała Surawskiego mimo pełnionych przez niego funkcji nie ma na przedstawionej prezydentowi liście 14 oficerów, których awansu generalskiego chciał minister obrony narodowej. Generał Surawski od stycznia jest szefem Sztabu Generalnego. Postanowieniem prezydenta z 5 maja generał broni Leszek Surawski został wskazany jako osoba przewidziana do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, a więc głównodowodzącego armią w czasie wojny. To pierwszy żołnierz, także w czasie wojny - podkreśla się w odpowiedzialnych za bezpieczeństwo strukturach Kancelarii Prezydenta - gen. Surawski reprezentuje Siły Zbrojne w NATO, więc awans generalski wydaje się być czymś naturalnym.

Odznaczenie z rąk prezydenta otrzyma też jutro gen. broni Janusz Adamczak, który do 8 września zajmował stanowisko Szefa Sztabu Dowództwa Sił Połączonych NATO w Brunssum. To najwyższa funkcja kiedykolwiek pełniona przez polskiego oficera w strukturach sojuszniczych.

Mimo znakomitych kompetencji, uznawanych przez generalicję NATO, gen. Adamczak, który pierwszy stopień generalski otrzymał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego od powrotu z placówki nie pełni w wojsku żadnej funkcji. W Pałacu Prezydenckim utrzymywanie go przez resort obrony w tzw. rezerwie kadrowej przyjmowane jest "z najwyższym zdziwieniem".

Półoficjalnie reporter RMF FM usłyszał, że brak wniosku o promocję na wyższy stopień szefa Sztabu Generalnego gen. Surawskiego i niewykorzystywanie wyjątkowego doświadczenia gen. Adamczaka przez MON uznawane jest za "niezrozumiałe".

(m)