Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów; zwracam się do wszystkich nauczycieli z prośbą o to, by byli przy swoich uczniach – powiedziała w piątek minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów; zwracam się do wszystkich nauczycieli z prośbą o to, by byli przy swoich uczniach – powiedziała w piątek minister edukacji narodowej Anna Zalewska.
Minister edukacji narodowej Anna Zalewska /Paweł Supernak /PAP

Drogie koleżanki i koledzy, dla miliona uczniów nadchodzi wyjątkowy czas, to najważniejsze dla nich egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów, w szkołach powołano już zespoły nadzorujące - powiedziała minister.

Zwracam się do wszystkich nauczycieli z prośbą o to, by przy swoich uczniach, dzieciach byli. By razem z nimi emocjonowali się tylko i wyłącznie tym, że trzeba jak najlepiej napisać egzamin - zaapelowała.

Jesteśmy cały czas w dialogu- zaznaczyła. Zwróciła się też do nauczycieli o to, by rozmawiać spokojnie i w miejscach do tego przeznaczonych, jakim jest na przykład Rada Dialogu Społecznego.

Zalewska powiedziała, że do MEN i do kuratorów oświaty przychodzą "setki maili" od rodziców i uczniów, którym emocje związane ze strajkiem słyszane w mediach i na szkolnych korytarzach "przeszkadzają w tym, by myśleć spokojnie o egzaminach".

Jesteśmy z nauczycielami, ale przede wszystkim jesteśmy z uczniami - podkreśliła minister. Bądźmy razem z dziećmi. Bądźmy z nimi przy egzaminach. Rozmawiajmy - zaapelowała do nauczycieli.

Dzieci mają spokojnie się uczyć, realizować podstawy programowe, mają spokojnie zdawać egzaminy. Wszystkim nam zależy na ich przyszłości - wskazała Zalewska.

Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa ono do 25 marca. Odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. zł. Jeśli taka będzie wyrażona w referendum wola większości, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia.

Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasistów.

Matury mają się rozpocząć 6 maja.