Nie będzie nowego konkursu na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Żaden z kandydatów na prezesa IPN nie spełnił wymagań. Dlatego Kolegium IPN nie dopuściło ich do drugiego etapu konkursu. Ponieważ jutro wejdzie w życie nowelizacja ustawy o IPN, Kolegium zrezygnowało z ogłoszenia kolejnego konkursu.

Nie podano, ile osób się zgłosiło i kto. Sam jako kandydat ujawnił się tylko Sławomir Cenckiewicz, historyk i b. pracownik IPN, współautor książki "SB a Lech Wałęsa".

W swoim komunikacie Kolegium wyraziło ubolewanie "nad faktem małej liczby zgłoszeń". Przyczynę tego stanu rzeczy upatrywać należy zarówno w dominującej w mediach informacji, jakoby ogłoszony konkurs po wejściu w życie nowelizacji ustawy stawał się bezprzedmiotowy, jak i w sugestiach niektórych polityków, że w przypadku zgłoszenia przez Kolegium kandydata na funkcję prezesa IPN, jego kandydatura nie będzie głosowana w Sejmie - stwierdza Kolegium. Stanowisko Kolegium zostało przyjęte 8 głosami przy dwóch głosach sprzeciwu.

Konkurs na prezesa został rozpisany 21 kwietnia, po tragicznej śmierci prezesa Janusza Kurtyki w smoleńskiej katastrofie lotniczej. Jutro wchodzi w życie nowelizacja ustawy o IPN autorstwa PO, która odbiera Kolegium prawo do takiego konkursu. Podpisał ją 29 kwietnia p.o. prezydent Bronisław Komorowski. Tragicznie zmarły prezydent Lech Kaczyński miał ją zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj p.o. prezydent Bronisław Komorowski podpisał tzw. małą nowelizację ustawy o IPN, która stanowi, że w przypadku śmierci prezesa IPN jego obowiązki przejmie jeden z jego zastępców, wskazany przez marszałka Sejmu. P.o. prezesem IPN jest Franciszek Gryciuk - dotychczasowy wiceprezes. Drugim wiceprezesem IPN jest Maria Dmochowska.