6 czerwca - strajk całej służby zdrowia w Zachodniopomorskiem. Okręgowa Izba Lekarska wezwała wszystkich lekarzy do jednodniowej akcji protestacyjnej. Zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych.

Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie Mariusz Pietrzak podkreślił, że będzie to paraliż całej służby zdrowia w regionie. Poprzez przerwanie wykonywania zawodu, bez względu na formę zatrudnienia, za wyjątkiem przyjmowania przypadków bezpośredniego zagrożenia życia - dodał lekarz.

Doktor Wiesława Fabian, przewodnicząca Kolegium Lekarzy Rodzinnych, podkreśla, że lekarze pierwszego kontaktu też nie będą przyjmować pacjentów. Nie prowadzimy żadnej rejestracji. Odstępujemy od badań planowych. Dodajmy, że gabinety zamkną też stomatolodzy.