Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza wybory prezydenckie będą kosztowały 121 mln zł. Zgodnie z ordynacją wyborczą, koszty te pokrywane są z budżetu państwa.

Większość z tych pieniędzy tj. 105,3 mln zł zostanie przekazana samorządom terytorialnym na organizację wyborów, a 14,7 mln zł - to są wydatki Krajowego Biura Wyborczego - mówi Krzysztof Lorentz z Biura. Przy wyliczaniu kosztów uwzględniono przeprowadzenie dwóch tur wyborów prezydenckich: 20 czerwca i 4 lipca.

W tym roku komitety wyborcze kandydatów na prezydenta będą mogły wydać na cele wyborcze maksymalnie 15 552 123 zł. Z tego 80 proc., czyli 12 441 698,4 zł, będą mogły przeznaczyć na reklamę, w tym m.in. spoty telewizyjne, plakaty i billboardy.