Nieprawidłowości związane z zapobieganiem zagrożeniu wybuchami pyłu węglowego stwierdził w kontrolowanych w kwietniu kopalniach węgla kamiennego Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach (WUG). Na 22 sprawdzonych w nich rejonów nieprawidłowości dotyczyły sześciu.

Jak poinformowała Jolanta Talarczyk z WUG, kontrola objęła 12 kopalni, a w nich: 8 ścian wydobywczych, 11 drążonych kombajnami wyrobisk węglowych, przebudowę wyrobiska, skład materiałów wybuchowych, drogi wentylacyjne ze ścian, a także wyrobiska z układami transportu.

Nieprawidłowości w trzech przypadkach wiązały się ze zbyt małą zawartością części niepalnych w mieszaninie pyłu kopalnianego. W dwóch rejonach na zaporach przeciwwybuchowych było za mało pyłu kamiennego, który ma tłumić wybuch.

Oprócz tego w jednym przypadku stwierdzono zbyt małe ciśnienie wody w zainstalowanym w przodku hydrancie, który zasilał instalację zraszającą kombajnu, przez co nie pracowała ona wystarczająco efektywnie. W dwóch kopalniach nierzetelnie dokumentowano też działania profilaktyki przeciwwybuchowej w książkach raportowych.

"Stwierdzone uchybienia są pozornie niewielkie, ale niewłaściwa profilaktyka w zwalczaniu zagrożenia pyłowego może mieć nieobliczalne skutki" - ocenił wykonujący obowiązki prezesa WUG Mirosław Koziura.

Po kwietniowej kontroli specjaliści Urzędu w trzech przypadkach nałożyli mandaty, a wobec 12 osób odpowiedzialnych za zaniedbania zastosowali np. pouczenia lub ostrzeżenia. W sprawie niewłaściwego zabezpieczenia stref i stanu zapór przeciwwybuchowych podjęto cztery postępowania wyjaśniające.

(j.)