Będzie wniosek śląskiego kuratora o odwołanie dyrektora ośrodka dla upośledzonych dzieci w Tarnowskich Górach. To skutki przeprowadzonej tam kontroli. Wszczęto ją, kiedy okazało się, że jeden z pracowników ośrodka wykorzystywał seksualnie dzieci.

Zarzutów dla dyrektora jest sporo. Nadzór pedagogiczny dyrektora nad nauczycielami i wychowawcami był niewłaściwy. Są braki w dokumentacji, brakuje np. wpisów co dzieci z internatu robiły w nocy. W internacie wychowawcą była osoba bez odpowiednich kwalifikacji. Współpraca na linii nauczyciele - wychowawcy - pedagog - psycholog układała się źle.

Wreszcie, choć w szkole jest monitoring, praktycznie w ogóle go nie przeglądano. To ważne, bo kamery są m.in. w internacie oraz w pobliżu mieszkania podejrzanego o molestowanie mężczyzny.