Po niedzielnych badaniach sanepid dopuścił wodę na Osiedlu Zamkowym w Będzinie do spożycia - po przegotowaniu. W śródmieściu tego miasta wody z sieci nadal nie można stosować do celów higienicznych ani spożywczych. Wcześniej informowano, że ok. 11 tys. mieszkańców Będzina oraz Boronowa w pow. lublinieckim nie może od wczoraj korzystać z wody wodociągowej – zanieczyszczonej bakteriami z grupy coli. W obu miejscowościach wdrożono procedury związane m.in. z zapewnieniem wody do picia i dezynfekcją sieci.

TUTAJ ZNAJDZIECIE INFORMACJE O MIEJSCACH DOSTAW WODY

Po niedzielnych badaniach sanepid dopuścił wodę na Osiedlu Zamkowym w Będzinie do spożycia - po przegotowaniu. W śródmieściu tego miasta wody z sieci nadal nie można stosować do celów higienicznych ani spożywczych.

W Będzinie ok. 8 tys. mieszkańców od soboty nie ma wody prawidłowej jakości. Tego dnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej powiadomił o stwierdzonych przekroczeniach parametrów mikrobiologicznych w próbkach wody przeznaczonej dla śródmieścia i Osiedla Zamkowego w tym mieście. Według służb kryzysowych wojewody śląskiego, chodzi o bakterię z grupy coli.

Taka sytuacja oznacza, że nie należy korzystać z wody wodociągowej do celów spożywczych ani higienicznych - nawet po przegotowaniu. Woda z kranu nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia produktów spożywczych, przygotowywania lodu czy mycia naczyń kuchennych i sztućców. Nie należy się też nią myć; można jedynie używać jej w celach sanitarnych, czyli do spłukiwania toalet.

W związku z tym lokalny samorząd zaapelował o korzystanie do celów spożywczych i higienicznych z wody dostarczanej beczkowozami - w niedzielę do pięciu miejsc na Os. Zamkowym, a także do siedmiu w śródmieściu. Przypominano, że woda z beczkowozów, dostarczana w godzinach 7-22, nadaje się do spożycia - po przegotowaniu.

W niedzielę dąbrowski sanepid zmniejszył też ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci dla mieszkańców Os. Zamkowego. W wydanym komunikacie poinformował, że z wody można tam korzystać w celach spożywczych, jednak tylko po przegotowaniu. Mieszkańców śródmieścia obowiązują wcześniejsze zasady.

W niedzielę samorząd Będzina podał ponadto, że sytuacja jest wynikiem podwyższenia temperatury wody w sieci wodociągowej z uwagi na warunki atmosferyczne. W sieci wodociągowej nie stwierdzono innych przyczyn pogorszenia jakości wody. Na bieżąco prowadzony jest monitoring stanu jakości wody w sieci.

Według wcześniejszych informacji dąbrowskiego sanepidu komunikat o poprawie jakości wody zostanie wydany po uzyskaniu dwóch kolejnych wyników badań potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań mikrobiologicznych.

Zgodnie z niedzielnym raportem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia bakterią z grupy coli stwierdzono też dzień wcześniej w Boronowie w powiecie lublinieckim, gdzie liczbę mieszkańców, których dotyczy ten problem, oszacowano na ok. 3 tys. Powiadomiono o tym eksploatatora sieci i zalecono jej dezynfekcję, podejmując jednocześnie działania w zakresie powiadamiania mieszkańców i dystrybucji wody butelkowej.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/267 60 06 (MPWiK) oraz 32/267 37 16 (BZK).

(mal)