Jak przebiega szczelinowanie? Co się dzieje z płynem pompowanym z łupki? Mieszkańcy województwa pomorskiego, gdzie trwają poszukiwania gazu, mają się tego dowiedzieć od władz województwa. Urząd Marszałkowski zapowiada, że skoro nie robi tego państwa, sam zainicjuje kampanię informacyjną.

Samorząd planuje między innymi przygotowanie filmu dokumentalnego, wydanie książeczki z najczęściej zadawanymi pytaniami i stworzenie księgi dobrych praktyk dla inwestorów.

Poza tym odbędą się spotkania ekspertów z mieszkańcami gmin, gdzie trwają poszukiwania gazu. Potrzeba informacji jest coraz większa, bo na Pomorzu rosną obawy, a rząd nie robi nic, aby te nastroje tonować. Głównym beneficjentem jest oczywiście Skarb Państwa. To wynika z tego, że rząd powinien się tym zająć - mówi Małgorzata Klawiter, pełnomocnik marszałka do spraw łupków. Samorządowcy domagają się od pomorskich posłów zaangażowania w tworzenia prawa tak, aby zagwarantować konkretne zyski dla gmin i regionów, gdzie będzie wydobywany gaz.

Kampania informacyjna ma ruszyć w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Chcielibyśmy pomóc zdobywać informacje. Muszą to być informacje rzetelne, więc musimy się do tego przygotować - mówi Małgorzata Klawiter. W kontekście pojawiających się protestów można sądzić, że już za późno na taką kampanię. Urzędnicy podkreślają jednak, że wciąż jest to etap poszukiwawczy. Nie ma jeszcze mowy o wydobyciu i eksploatacji gazu.