Dziś o godz. 14 premier Beata Szydło spotka się wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Potwierdzają się tym samym informacje RMF FM - jako pierwsi ujawniliśmy plan przyjazdu wiceszefa KE od Polski. Cel wizyty Timmermansa w Warszawie to rozmowy o możliwościach rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wiceszef KE spotka się również z prezesem Trybunału, Andrzejem Rzeplińskim.

Dziś o godz. 14 premier Beata Szydło spotka się wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Potwierdzają się tym samym informacje RMF FM - jako pierwsi ujawniliśmy plan przyjazdu wiceszefa KE od Polski. Cel wizyty Timmermansa w Warszawie to rozmowy o możliwościach rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wiceszef KE spotka się również z prezesem Trybunału, Andrzejem Rzeplińskim.
Beata Szydło /Radek Pietruszka /PAP

"Dziś rano jadę do Polski. Po południu spotykam się z premier" - poinformował Timmermans rano na Twitterze, potwierdzając nieoficjalne doniesienia z poniedziałkowego wieczoru.

Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański odnosząc się do planowanego spotkania z jednej strony mówi, że dziś nie nastąpi żaden przełom - premier Beata Szyło na stole podczas spotkania nie położy żadnego nowego rozwiązania - z drugiej strony tłumaczy, że nie jest istotne, czy Komisja Europejska opóźni wydanie negatywnej opinii o Polsce.

Do spotkania można było doprowadzić w każdej możliwej chwili, natomiast w ostatnich dniach były już takie okoliczności, w których wydaje się, że jest głęboki sens, żeby do takiego spotkania doszło. Po to, żeby potwierdzić wzajemne intencje, na najwyższym możliwym szczeblu - mówi.

Szymański nadal powtarza też, że zdaniem rządu konflikt o TK musi zostać rozwiązany w Sejmie - tam jest miejsce rozwiązań ustrojowych i KE musi to zrozumieć. Szymański twierdzi również, że czas spotkania, godzina 14 - gdy w Sejmie ruszają rozmowy opozycji - jest przypadkowy.

Przypomnijmy - Komisja Europejska prawdopodobnie dopiero jutro opublikuje opinię na temat praworządności w Polsce w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kształt tego dokumentu zostanie ostatecznie ustalony na posiedzeniu Komisji. Uwzględnione zostaną najnowsze próby rozwiązania konfliktu, jednak główne zastrzeżenia najpewniej pozostaną.

Dialog od początku roku

Wiceszef KE Frans Timmermans od stycznia prowadzi z polskimi władzami dialog w ramach procedury ochrony praworządności, rozpoczętej w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Opinia byłaby podsumowaniem tego dialogu. Oznaczałaby też, że polskie władze w ciągu dwóch tygodni miałyby ustosunkować się do tej opinii. Gdyby KE nie była zadowolona z wyjaśnień i działań na rzecz rozwiązania kryzysu, będzie mogła przejść do drugiego etapu procedury ochrony państwa prawa, czyli publikacji zaleceń pod adresem polskich władz, wraz z terminami ich wdrożenia.

Niewypełnienie zaleceń może skłonić KE do sięgnięcia po art. 7 unijnego traktatu i wystąpienia z wnioskiem do Rady UE o stwierdzenie naruszeń wartości UE, co może pociągnąć za sobą sankcje, w tym pozbawienie Polski głosu w Radzie UE. Do stwierdzenia takich naruszeń konieczna jest jednomyślność państw członkowskich (z wyłączeniem kraju, którego dotyczy wniosek).

Projekt opinii na temat praworządności w Polsce, z którym unijni komisarze zapoznali się już na środowym posiedzeniu, jest krytyczny dla Polski. Już w środowym komunikacie KE oceniła, że "dopóki polski Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie całkowicie zagwarantować skutecznego procesu stwierdzania zgodności ustaw z Konstytucją, dopóty niemożliwa będzie skuteczna kontrola przestrzegania praw podstawowych w przyjmowanych aktach ustawodawczych".

Obecne zastrzeżenia KE dotyczą: mianowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wykonywania wyroków TK w tej sprawie z 3 i 9 grudnia 2015 r.; nowelizacji ustawy o TK z 22 grudnia 2015 r., w tym poszanowania wyroku z 9 marca br. w sprawie konstytucyjności tej ustawy oraz innych wyroków, wydanych po tym dniu; skuteczności procesu stwierdzania zgodności z konstytucją nowych aktów prawnych przyjętych i wprowadzonych w życie w 2016 r., w tym nowej ustawy medialnej.

(abs)