Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci Andrzeja Ananicza; świat stracił wybitnego intelektualistę, znakomitego dyplomatę, szlachetnego człowieka i dumnego Polaka - napisał o zmarłym dyplomacie szef MSZ Witold Waszczykowski. Przekazał też"najszczersze wyrazy współczucia" rodzinie i bliskim Andrzeja Ananicza.

Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci Andrzeja Ananicza; świat stracił wybitnego intelektualistę, znakomitego dyplomatę, szlachetnego człowieka i dumnego Polaka - napisał o zmarłym dyplomacie szef MSZ Witold Waszczykowski. Przekazał też"najszczersze wyrazy współczucia" rodzinie i bliskim Andrzeja Ananicza.
Witold Waszczykowski /Radek Pietruszka /PAP

MSZ przypomina w komunikacie, że Ananicz został zatrudniony w resorcie w 1991 roku. "Pełnił funkcję m.in. dyrektora Departamentu Europy, później podsekretarza stanu w resorcie dyplomacji. Przewodniczył zespołowi negocjacyjnemu pracującemu nad polsko-rosyjskim traktatem o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1992 roku. W latach 1994-1995 pracował w Kancelarii Prezydenta, a następnie powrócił do pracy w MSZ, obejmując stanowisko sekretarza stanu w ministerstwie" - podkreśla resort.  Jak dodaje, Ananicz pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego zespołu negocjacyjnego podczas naszych starań o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
 
"W czasie swojej kariery zawodowej Andrzej Ananicz sprawował też urząd ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji oraz w Pakistanie, jak również realizował zadania na stanowisku dyrektora Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.‎W latach 2004-2008 związał się z Agencją Wywiadu" - przypomina MSZ.