Wojewódzki Sad Administracyjny uchylił decyzję ministra zdrowia o zorganizowaniu szpitala tymczasowego w Szpitalu Południowym.

W ustnym uzasadnieniu sąd w całości przychylił się do argumentacji Warszawy - poinformowała w czwartek na Twitterze wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył skargę prezydenta Warszawy na decyzję ministra zdrowia z 4 stycznia 2021 r. utrzymującą w mocy decyzję wojewody mazowieckiego polecającą zorganizowanie szpitala tymczasowego w Szpitalu Południowym do 20 stycznia 2021 roku - podała Kaznowska.

Decyzja przymuszająca miasto do otwarcia szpitala, kiedy budynek w listopadzie 2020 był jeszcze placem budowy; bez rozruchów, odbiorów, pozwoleń na użytkowanie? WSA kolejny raz nie zostawia suchej nitki na ministrze Niedzielskim - skomentowała Kaznowska. Dodała, że w ustnym uzasadnieniu sąd przyznał, że minister zdrowia nie przeprowadził należytej kontroli instancyjnej i arbitralnie przyjął termin gotowości szpitala tymczasowego na 8 stycznia 2021 roku bez żadnego postępowania dowodowego i wbrew argumentacji miasta o możliwości utworzenia szpitala w lutym 2021 roku.

Kiedy w listopadzie 2020 roku zapadała decyzja o utworzeniu szpitala tymczasowego, szpital ten był placem budowy - przypomniała Kaznowska, dodając, że potrzebne było zakończenie budowy, odbiory techniczne i rozruchy technologiczne. Wiedzieliśmy od samego początku, że otwarcie szpitala tymczasowego w styczniu jest niemożliwe. Przedłożyliśmy naprawdę obszerny materiał i dokumenty. Zarówno panu wojewodzie, jak i panu ministrowi wskazujące, że jest to niemożliwe - powiedziała wiceprezydent. Niestety pan minister pozostawał głuchy - dodała.

Dzisiaj sąd dopełnił tego dzieła podzielając naszą opinię, że otwarcie tego szpitala w styczniu było niemożliwe. Ta decyzja daje pewne uporządkowanie prawne związane z samym procedowaniem tej sprawy, które pozostaje nie bez znaczenia. Oczywiście merytorycznie na nic to nie wpływa ponieważ my naprawdę z wielką determinacją walczyliśmy o jak najszybsze otwarcie tego szpitala dla mieszkańców naszego miasta - podsumowała Renata Kaznowska.