W nocy ktoś zdewastował Pomnik Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej (a kiedyś Polsko - Radzieckiej) w Legnicy. Tam już za chwilę odbędą się uroczystości związane z 20. rocznicą wyprowadzenia wojsk radzieckich z tego miasta.

Wielka, czerwona plama farby jest tuż przed pomnikiem. Zalany został prawie cały cokół. Zabrudzony jest także fragment rzeźby rosyjskiego żołnierza. Wandale musieli pojawić się nad ranem. O godzinie 9 farba była jeszcze świeża.