6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, będzie dniem wolnym od pracy - zdecydowali posłowie, nowelizując Kodeks pracy i ustawę o dniach wolnych od pracy. Sejm zdecydował też o usunięciu z Kodeksu zapisu, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje wolne za święto przypadające w sobotę.

Nowelą zajmie się jeszcze Senat. Za opowiedziało się 370 posłów, przeciw - 44, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wolny dzień choć cieszy, jest zabójczy dla gospodarki. Według wyliczeń ekonomistów kosztuje nas nawet 6 miliardów złotych. Właśnie tyle stracą sklepy i zakłady produkcyjne. O tyle zmniejszy się nasze PKB, o które tak walczymy.

Wolny dzień 6 stycznia obowiązywał w Polsce do 1960 r., a obecnie obowiązuje w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, a także w Szwecji i Finlandii.

6 stycznia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Kończy ono trwające od wigilii obchody Bożego Narodzenia. Uroczystość Trzech Króli obchodzona jest także jako dzień misyjny. W Kościele prawosławnym 6 stycznia to święto objawienia pańskiego.