16 czerwca ruszy wydawanie Kart Dużej Rodziny - zapowiedział w Senacie wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda. We wtorek projektem zajmie się rząd.

Wiceminister przyznał, że były opóźnienia w pracach na Kartą, ale spowodowały je "obiektywne trudności", takie jak konieczność zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń czy certyfikatów.  

Karta Dużej Rodziny - Karta Rodziny Wielodzietnej ma uprawniać do zniżek w państwowych muzeach, galeriach, placówkach sportowych, parkach narodowych oraz w komunikacji publicznej czy PKP.

Wydawana będzie bezpłatnie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Przysługiwać będzie rodzinom z co najmniej trójką dzieci, przy czym nie będzie obowiązywało żadne kryterium dochodowe. Wydawana ma być również rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz ich podopiecznym.

Każdy samorząd będzie mógł przyjąć ogólnokrajową kartę jako swoją gminną, uzupełniając ją o dodatkowe, miejscowe zniżki lub wydać osobną, własną kartę, np. gminną. Obecnie kart rodzinnych w gminach i powiatach jest ok. 150 w całym kraju.  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt rozporządzenia ws. Karty, liczy, że do programu poprzez system zniżek coraz liczniej - wzorem innych państw - przystępować będą również partnerzy prywatni, np. sklepy czy hurtownie. 

(mpw)