W Polsce wciąż brakuje około 1,5-2 mln lokali mieszkalnych. Wiele wskazuje na to, że w kolejnych latach problem deficytu i ścisku jeszcze się pogłębi. Deweloperzy budują znacznie mniej, a ludności w ostatnich miesiącach przybyło - pisze "Puls Biznesu".

"W Polsce wciąż brakuje około 1,5-2 mln lokali mieszkalnych - informują ośrodki badawcze. Z danych Eurostatu wynika natomiast, że polskie nieruchomości należą do najbardziej przeludnionych w Europie" - czytamy w "Pulsie Biznesu".

Według "PB" warunki mieszkaniowe Polaków "wciąż są słabe, a na horyzoncie nie widać poprawy. Deweloperzy mają związane ręce, a rządowa pomoc jest znikoma". "Wiele wskazuje na to, że w kolejnych latach problem deficytu i ścisku jeszcze się pogłębi. Deweloperzy budują znacznie mniej, a ludności w ostatnich miesiącach przybyło" - wskazuje dziennik, powołując się na szacunki, wedle których do miliona uchodźców z Ukrainy może pozostać na stałe w Polsce.

"Choć deweloperzy zapewniają, że chcieliby budować więcej, sytuacja rynkowa zmusza ich do wciśnięcia hamulca" - pisze "PB", wskazując, że branża uważa, iż potrzebuje pomocy ze strony państwa.

Brak rozwiązań dla mniej zarabiających


"PB" pisze też, że "niewiele dzieje się w budownictwie przeznaczonym dla osób o niższych dochodach" - tj. mieszkaniach powstających z udziałem pieniędzy publicznych. Według przywołanego w artykule Jarosława Jędrzyńskiego, eksperta portalu RynekPierwotny.pl "zaledwie co setne mieszkanie, wybudowane w 2021 r. w Polsce powstało ze wsparciem z pieniędzy publicznych". Brakuje dobrej woli decydentów i odpowiednich funduszy na budownictwo komunalne czy społeczno-czynszowe - cytuje eksperta dziennik.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii - pisze "PB" - zapewniło, że w dla rozwiązania deficytu w tym segmencie podejmowanych jest "wiele działań, a ich skuteczność widać gołym okiem". Według resortu "od 2015 r. obserwowany jest dynamiczny wzrost efektów budownictwa mieszkaniowego w Polsce; w 2021 r. oddano do użytkowania prawie 235 tys. mieszkań - najwięcej po 1979 r.".

Resort poinformował ponadto - dodaje "PB" - że w ostatnim czasie przygotował projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na mieszkalne (tzw. konwersja budynków). Przewiduje on "ułatwienia w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych budynków handlowych i biurowych, związanej ze zmianą sposobu ich użytkowania na mieszkalne" i w sierpniu br. projekt "został rozpatrzony przez Komisję Prawniczą w Rządowym Centrum Legislacyjnym".