Budową wirtualnego pomnika, składaniem kwiatów w miejscach pamięci oraz akcjami edukacyjnymi w całym kraju - tak jutro będziemy czcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchodzony jest 1 marca, w rocznicę stracenia kierownictwa IV Komendy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

WARSZAWA. W stolicy ma odbyć się uroczystość składania kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza, organizowana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Tego dnia zaplanowano także składanie kwiatów i zapalanie zniczy w miejscach represji komunistycznych m.in. pod tablicą pamiątkową na murze Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej i na Pradze.

IPN przygotował, skierowaną do uczniów, lekcję historii dla młodzieży i akcję edukacyjną przypominającą o bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego. Młodzież proszona jest o zbieranie zdjęć i relacji dokumentujących obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Instytut apeluje również o udział w budowie wirtualnego pomnika żołnierzy wyklętych, poprzez kliknięcie na portalu pamięć.pl. W sobotę 2 marca w południe IPN zaprasza do udziału w rowerowej Masie Krytycznej, która przejedzie szlakiem miejsc związanych z historią bohaterów powojennego podziemia.

LUBLIN. Lubelska Fundacja Niepodległości w ramach organizowanego Roku Żołnierzy Wyklętych we współpracy z samorządami ok. 60 miast planuje wyeksponowanie w miejscach publicznych, urzędach i placówkach edukacyjnych plakatów z biogramami żołnierzy wyklętych. Dla młodzieży przygotowano konkurs "Epizody Niepodległości - Żołnierze Wyklęci" i grę "Bohaterowie wyklęci", której gracze wcielą się w dowódców polskiego podziemia niepodległościowego i będą walczyć przeciw narzuconej władzy.

KRAKÓW. Wśród miast, które zaangażowały się w obchody jest Kraków, który uczci święto spotkaniem z udziałem kombatantów pod siedzibą UB w latach 1945-56 przy pl. Inwalidów, uroczystościami na Cmentarzu Wojskowym, mszą św. za poległych, która odbędzie się w Kościele Mariackim oraz przemarszem z Rynku do Parku im. Henryka Jordana, gdzie zaplanowano m.in. apel pamięci.

Składaniem kwiatów na grobach żołnierzy wyklętych i spotkaniem w tamtejszej siedzibie IPN pt. "Przed stalinowskim sądem... Wymiar komunistycznej (nie)sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim" o rocznicy przypomni także Szczecin. IPN zaprezentuje również wystawę "Wrogowie Polski Ludowej". 3 marca w Szczecinie odbędzie się także inscenizacja historyczna "Odwet Wyklętych" ukazująca historię oddziału partyzanckiego od walki z okupantem niemieckim, po walkę z żołnierzami sowieckimi i władzą ludową.

BIAŁYSTOK. W piątek w południe w centrum Białegostoku, wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK, IPN otworzy wystawę "Żołnierze wyklęci. Pamiętamy. Polskie podziemie niepodległościowe na Białostocczyźnie 1944-1957". W Opolu prezydent miasta jest organizatorem uroczystości pod pomnikiem na Placu Wolności.

OLSZTYN. W Olsztynie można będzie w piątek m.in. obejrzeć film "Losy niepokornych", a wieczorem wziąć udział w okolicznościowym marszu z Placu Jana Pawła II na Plac Solidarności.

POZNAŃ. Również w Poznaniu po południu zaplanowano Marsz Pamięci. Wrocławski oddział IPN wsparł organizację gry "Żołnierze Wyklęci". Początek - w piątek w południe pod fontanną z Szermierzem na Placu Uniwersyteckim.

Elementem obchodów Roku jest też publikacja "Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944-1963" oraz projekt płyty "Morowe Panny II", która ma prezentować spojrzenie współczesnych artystek na losy ich rówieśniczek, którym przypadł los Wyklętych.

W całym kraju w ramach obchodów zaplanowano uroczystości w miejscach upamiętniających żołnierzy wyklętych, połączone z apelami pamięci i składaniem kwiatów, msze św., wystawy, promocje publikacji, wykłady, pokazy filmów, gry miejskie czy inscenizacje historyczne.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono dwa lata temu

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w 2011 r. przez parlament "w hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu".

Data Narodowego Dnia Pamięci, 1 marca, upamiętnia rocznicę stracenia z rąk funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa kierownictwa IV Komendy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". 1 marca 1951 r. szefowie IV Zarządu Głównego ppłk Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, por. Józef Rzepka, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Batory, Karol Chmiel i mjr Mieczysław Kawalec ponieśli śmierć w stołecznym więzieniu na Rakowieckiej.