Ministerstwo Finansów liczy w tym roku na ponad 13 mld zł dodatkowych wpływów z podatków, które obniżą deficyt budżetu - pisze "Rzeczpospolita". Gdyby nie słabe wykorzystanie środków unijnych, deficyt budżetowy mógłby spaść nawet poniżej 20 mld zł.

Najwięcej, bo aż prawie 11 procent przekroczą plan podatki od osób fizycznych. Wpływy z tego tytułu mają być wyższe o 3,4 mld zł od zakładanych. Podatki od firm mają zostać przekroczone o 1,4 mld zł., zaś akcyza, VAT i podatek od gier będą w sumie o 8,4 mld zł. większe niż zakładano. Daje to ponad 13 mld zł więcej, niż zapisano w tegorocznej ustawie.

Jak tłumaczą analitycy resortu, wysokie wpływy z VAT i akcyzy to zasługa wyższego, niż założono, popytu krajowego. Ich zdaniem tegoroczne wydatki zostaną zrealizowane w zaplanowanej wysokości, czyli 258,7 mld zł, co oznacza, że deficyt sięgnie 23 mld zł wobec planowanych 30 mld zł.