Senat przyjął jednogłośnie ustawy ws. ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. 7 lipca uchwalił je Sejm.

W głosowaniu nad ustawą o ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO udział wzięło 98 senatorów - wszyscy byli "za". Z kolei w głosowaniu dotyczącym ratyfikacji akcesji Szwecji - uczestniczyło 96 senatorów. Również wszyscy byli "za".

Teraz ustawy trafią do prezydenta. Po ich podpisaniu wejściu w życie, prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego ws. akcesji nowych członków Sojuszu.

7 lipca Sejm przyjął dwie ustawy: o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji i - analogicznie - Finlandii. Wyrażają one zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji i Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.

Jak wygląda procedura przyjęcia nowych państw do NATO?

W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, Szwecja i Finlandia w połowie maja złożyły formalny wniosek o przyjęcie ich w skład NATO. Na początku lipca ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

Szwecja i Finlandia mają obecnie status państw zaproszonych do NATO i mogą uczestniczyć w naradach Sojuszu bez prawa głosu. Równolegle w krajach członkowskich NATO trwa proces ratyfikacji protokołów akcesyjnych.

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę.