9,4 procent wyniosła w maju stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych – podał amerykański Departament Pracy. Oznacza to wzrost o pół punktu procentowego w porównaniu z kwietniem. W maju liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych spadła o 345 tysięcy, podczas gdy w kwietniu spadła ona o 504 tysiące po korekcie.

Analitycy, ankietowani przez agencję Bloomberg, spodziewali się w maju stopy bezrobocia w Stanach Zjednoczonych na poziomie 9,2 procenta i spadku liczby miejsc pracy w sektorach pozarolniczych o 520 tysięcy.