​W Suchowoli i Okopach (Podlaskie) odbyły się w sobotę i niedzielę obchody 70. rocznicy urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, który pochodził z tych ziem. Podczas niedzielnych uroczystości w Okopach mówiono m.in. o idei powstania w tym miejscu muzeum ks. Popiełuszki.

​W Suchowoli i Okopach (Podlaskie) odbyły się w sobotę i niedzielę obchody 70. rocznicy urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, który pochodził z tych ziem. Podczas niedzielnych uroczystości w Okopach mówiono m.in. o idei powstania w tym miejscu muzeum ks. Popiełuszki.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński i aktor Radosław Pazura /Artur Reszko /PAP

W Okopach można było m.in. zobaczyć dom rodziny Popiełuszków, odprawiono też polową mszę św. Burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel podczas niedzielnych obchodów apelował m.in. o powstanie - właśnie w Okopach - muzeum upamiętniającego ks. Popiełuszkę.

Wcześniej powiedział, że to pomysł nowopowstałej fundacji "Dobro", którą utworzyła rodzina Popiełuszków. Fundacja wspólnie z gminą Suchowola i kilkoma innymi podmiotami, m.in. MSWIA, IPN oraz Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizowała rocznicowe uroczystości.

Matyskiel powiedział, że głównym jej celem jest właśnie stworzenie muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach. Rodzina zainicjowała tę fundację. Praktycznie władze fundacji to najbliższa rodzina. W przyszłości fundacja chce pozyskać środki finansowe na budowę muzeum, na swoich działkach- dodał.

Jak podkreślił rozwój kultu błogosławionego zwiększa ruch pielgrzymkowy w Okopach. Pielgrzymi odwiedzają też kościół w Suchowoli i izbę pamięci ks. Jerzego w Suchowoli. Rodzina chce tak zagospodarować przestrzeń w Okopach, żeby była możliwość i przyjmowania pielgrzymów, ale również utworzenia tam muzeum - dodał.

Wiceminister SWiA Jarosław Zieliński, który uczestniczył w obchodach powiedział, że Okopy i Suchowola to "źródło, początek" "życia, wiary, kapłaństwa, miłości ojczyzny, miłości rodziny i cierpienia" ks. Jerzego. Ale także jest to początek, to źródło, to miejsce gdzie zaczęła się świętość - zaznaczył.

Apelował, by jeszcze raz wsłuchać się obecnie w przesłanie ks. Popiełuszki o tym, by zło zwalczać dobrem. Dzisiaj również, kiedy w życiu społecznym, politycznym, w świecie jest sporo zła, zła różnego rodzaju, powinniśmy na nowo uczyć się tej sztuki zwyciężania go dobrem - mówił.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. w Okopach. Do 1971 r. nosił imię Alfons, które zmienił na Jerzy. W szkole był nazywany Alkiem. Był synem Marianny i Władysława, którzy prowadzili gospodarstwo rolne. Od 1954 r. uczył się w szkole w Suchowoli, w miejscowym kościele był ministrantem, w latach 1961-65 uczył się w suchowolskim liceum ogólnokształcącym. Tu zdał maturę, a potem wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Po powstaniu Solidarności ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Zginął z rąk SB jesienią 1984 r. Uroczystość beatyfikacji ks. Popiełuszki odbyła się w 2010 r.


(ł)