Pierwszego lipca wchodzi w życie rekomendacja Związku Banków Polskich, według której to banki mają ponosić koszty ryzyka kredytowego. Teraz przy typowej pożyczce obowiązkowe ubezpieczenie narzucane przez bank to koszt około 300 złotych rocznie.

Klienci mogą liczyć na niższe opłaty za ubezpieczenie niemal wszystkich kredytów. Ta opłata zniknie lub zostanie mocno zmniejszona właśnie od pierwszego lipca.

To dlatego, że rekomendacja zakłada, że teraz to bank, a nie klient ma ponosić koszty ryzyka udzielania kredytów.

Oczywiście nie ma nic za darmo, bo w zamian banki będą zmuszone do lepszego weryfikowania naszej zdolności kredytowej. Tym samym ubezpieczenie będzie tańsze, ale trudniej będzie uzyskać kredyt.

Niestety, tej obniżki opłat nie odczujemy w ratach, bo od pierwszego lipca banki zaczną doliczać do kosztów kredytu ostatnie podwyżki stóp procentowych.

W konsekwencji nic się dla nas nie zmieni.