Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze, ruiny warowni jurajskich i zabytkowa kopalnia w Zabrzu - to tylko niektóre atrakcje województwa śląskiego. Która z naszych propozycji zasługuje Twoim zdaniem na mino przeboju? Zagłosuj w sondzie i stwórz z nami listę wakacyjnych hitów.

Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze

Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze jest jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego w Polsce i największym centrum pielgrzymkowym. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Szczególnego znaczenia dla Polaków miejsce to nabrało podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku.

Szlak Warowni Jurajskich

Szlak turystyczny na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, prowadzi przez ruiny strażnic (Suliszowice, Przewodziszowice, Łutowiec, Ryczów) i zamków (Ostrężnik, Morsko, Ogrodzieniec, Pieskowa Skała, Ojców). Na szlaku położony jest również Ojcowski Park Narodowy i rezerwaty - Ostrężnik, Góra Zborów czy Smoleń. Szlak ma długość 152 kilometrów.

Zamek w Będzinie

Średniowieczna warownia obronna wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego na pograniczu Małopolski i Śląska, na wzgórzu nad Czarną Przemszą. Budowla była wielokrotnie niszczona. Ostatnio została dobudowana w 1956 roku.

Katowicki Spodek

Idea utworzenia hali widowiskowo-sportowej na terenie Katowic, ówcześnie zwanych Stalinogrodem, zaistniała już w 1955 roku. Budowę Spodka ukończono w 1971 roku. W 2009 budynek został zmodernizowany - w ramach prac między innymi powiększono widownię i zamontowano ogromny ekran diodowy w kształcie walca. Całość kosztowała 70 milionów złotych. Z końcem marca 2011 rozpoczął się remont elewacji obiektu.

Osiedle robotnicze Nikiszowiec

Początkowo było to osiedle robotnicze dla górników kopalni "Giesche" wybudowane na terenie obszaru dworskiego Gieschewald w latach 1908-1918 z inicjatywy koncernu górniczo-hutniczego Georg von Giesches Erben. Od 1960 roku stanowi administracyjną dzielnicę Katowic. Obecnie górnicze osiedle jest turystyczną atrakcją miasta.

Skansen śląskiej wsi w Chorzowie

Na ponad 20 hektarach zgromadzono największe zabytki śląskiej wsi: w pełni wyposażone chałupy, pomieszczenia gospodarcze, kapliczki, a nawet kościół. Liczne imprezy plenerowe przyciągają tu rzesze turystów. Co roku we wrześniu fani śląskiego biesiadowania zjeżdżają się tu na "Święto kartofla". W 2002 roku chorzowski skansen umieszczono na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.

Zabytkowa kopalnia Guido w Zabrzu

Guido to unikat na skalę światową, bowiem zachowane wyrobisko nie ma odpowiednika w innych ośrodkach muzealnych na świecie. Skansen tworzą korytarze na poziomach -170 i -320 metrów oraz zespół zabudowy powierzchniowej wraz z wyposażeniem technicznym. W kopalni można obejrzeć m.in. warstwową budowę geologiczną skał.

Muzeum Chleba w Radzionkowie

Znajdują się tu zbiory maszyn, urządzeń, zdjęć, pocztówek i wiele innych eksponatów związanych z historią chleba. Twórcą muzeum jest Piotr Mankiewicz. Początkowo zbierał i kupował unikalne eksponaty na targach staroci, a w 2000 roku założył placówkę. Od 19 października 2006 roku Muzeum Chleba znajduje się na trasie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Książęcy Pałac w Pszczynie

Dawna rezydencja magnacka. W latach 1870-1876 ówcześni właściciele, książęta Hochberg von Pless z Książa, przebudowali pałac nadając mu obecny kształt. W środku zachowało się oryginalne wyposażenie i meble, które sprawiają, że pałac jest obecnie jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w Polsce.

Świerk istebniański

Jeszcze przed II wojną światową hodowcy lasu ze Szwecji poszukiwali szybko rosnącej odmiany świerka, która byłaby odporna na choroby. Drzewa takie znaleziono na terenie obecnego Nadleśnictwa Wisła w pobliżu Istebnej w Beskidzie Śląskim. Te ogromne, żyjące około 160 lat, świerki osiągają niekiedy wysokość 50 metrów.