Na 5 lat i 6 miesięcy więzienia skazał Mariusza Trynkiewicza Sąd Rejonowy w Gostyninie. To kara za posiadanie pornografii dziecięcej w czasie, gdy odbywał on wyrok w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich w latach 2006-14. Oskarżonego nie było na dzisiejszym ogłoszeniu wyroku. Ten nie jest prawomocny.

Pedofil Mariusz Trynkiewicz miał w więzieniu ponad 1300 plików zdjęć pornograficznych dzieci. Miał też swoje przetworzone fotografie, gdzie był przedstawiony, jako uczestniczący w czynnościach seksualnych. Sąd skazał go także za posługiwanie się nielegalną grą.

Sąd zgodził się na upublicznienie danych osobowych i wizerunku skazanego. Jednocześnie zdecydował o niejawnym trybie podania ustnego uzasadnienia wyroku. Decyzję tę uzasadnił m.in. koniecznością omówienia materiału dowodowego zawierającego wizerunki małoletnich. Jawne uzasadnienie wyroku mogłoby naruszać dobre obyczaje - dodał sędzia Maciej Górzyński.

Pornografia dziecięca na plikach komputerowych. Proces z wyłączeniem jawności

Proces o posiadanie przez Trynkiewicza pornografii dziecięcej, w tym zdjęć oraz filmów na plikach komputerowych w okresie od kwietnia 2006 r. do lutego 2014 r., toczył się z wyłączeniem jawności. Rozprawy odbyły się w trzech terminach: pierwsza 17 kwietnia, druga 19 czerwca, a ostatnia 24 lipca. W tym czasie oprócz zeznań świadków, sąd wysłuchał opinii powołanych w sprawie biegłych.

W związku z posiadaniem w trakcie pobytu w zakładzie karnym pornografii dziecięcej oraz nielegalnych programów komputerowych w październiku 2014 r. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich postawiła Trynkiewiczowi trzy zarzuty. W trakcie śledztwa przyznał się on do winy. Jak informowała prokuratura, pytany, dlaczego posiadał pliki z dziecięcą pornografią, miał powiedzieć, że "w tym czasie lubił to oglądać". Powołani przez śledczych biegli orzekli, że Trynkiewicz popełniając czyny objęte aktem oskarżenia był w pełni poczytalny.

Od wyroku, który w sprawie Trynkiewicza ogłosił w piątek Sąd Rejonowy w Gostyninie przysługuje apelacja do płockiego Sądu Okręgowego.

Skazany za zabójstwo czterech chłopców

Mariusz Trynkiewicz to pedofil, który został skazany we wrześniu 1989 roku na karę śmierci za zabójstwo czterech chłopców. Na mocy amnestii z grudnia 1989 roku karę tę zamieniono mu na 25 lat więzienia - w polskim kodeksie karnym nie było wówczas dożywotniego pozbawienia wolności. Kara Trynkiewicza dobiegła końca 11 lutego. Od kwietnia 2014 roku Trynkiewicz przebywa w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym przy Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie.

(mal)