Nadal zablokowana jest ulica Łyskowskiego w Toruniu w pobliżu stacji benzynowej, gdzie z cysterny wyciekł gaz propan-butan. Na miejscu jest już nowa cysterna, do której ma zostać przepompowana substancja.

W trakcie przygotowania do opróżniania cysterny w szafce sterowniczej rozszczelnieniu uległ przewód przy śrubie. To zostało doraźnie uszczelnione - powiedział RMF FM Marek Namysłowski z toruńskiej straży pożarnej.

Gaz propan-butan jest produktem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym ze złóż ropy naftowej i gazu w momencie ich wydobycia. Powstaje także podczas procesu rafinacji ropy naftowej. Propan-butan ma szerokie zastosowanie, m.in. do ogrzewania domów, spawania, zasilania samochodów i urządzeń budowlanych.