Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW powołało Tomasza Bardziłowskiego na prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Zdecydowano też o odwołaniu z funkcji Marka Dietla.

Zmiany w Radzie Giełdy

Kandydaturę Tomasza Bardziłowskiego zgłosił Skarb Państwa. W trakcie NWZ zgłoszono również wniosek o odwołanie dotychczasowego prezesa GPW Marka Dietla. Wcześniej NWZ dokonało zmian w Radzie Giełdy. Odwołany został Dominik Kaczmarski, dotychczasowy prezes Rady Giełdy, Izabela Flakiewicz (wiceprezes Rady), a także Janusz Krawczyk, Adam Szyszka i Eva Sudol. Akcjonariusze nie podjęli uchwały ws. odwołania ze składu Rady jej sekretarza Michała Bałabanowa. NZW na miejsce odwołanych członków Rady powołała Pawła Homińskiego, Jerzego Kalinowskiego, Piotra Prażmo, Małgorzatę Rusewicz, Iwonę Srokę oraz Katarzynę Szwarc. 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mecenas Robert Gowin wyjaśnił, że Bardziłowski obejmie funkcję prezesa GPW z momentem wyrażenia zgody na zmiany w zarządzie przez KNF. Odwołanie dotychczasowego prezesa GPW wejdzie w życie z momentem doręczenia zgody KNF na zmiany w zarządzie Giełdy.

Kim jest nowy prezes GPW?

Tomasz Bardziłowski od lutego 2019 roku jest dyrektorem zarządzającym i doradcą zarządu Ipopema Securities, a wcześniej m.in. dyrektorem zarządzającym Credit Suisse Securities, prezesem zarządu CAIB Securities, wiceprezesem Vestor Dom Maklerski i szefem działu akcji CEE w UniCredit.

Zgodnie ze statutem spółki, Rada Giełdy liczy od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Statut stanowi, że zarząd Giełdy jest organem wykonawczym spółki i składa się od trzech do pięciu członków, w tym prezesa. Kadencja członków zarządu jest wspólna i wynosi cztery lata. 

Prezesa GPW powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Zgodę na zmiany w zarządzie spółki udziela Komisja Nadzoru Finansowego.

Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest największą giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.