Trybunał Konstytucyjny opublikował oświadczenia majątkowe 10 sędziów Trybunału Konstytucyjnego za 2021 rok. Pozostałych pięcioro sędziów skorzystało z tzw. klauzuli tajności.

Zgodnie z ustawą Trybunał Konstytucyjny publikuje oświadczenia majątkowe sędziów do 30 czerwca każdego roku.

Przyłębska wśród sędziów, których oświadczenia opublikowano

Na stronie Trybunału opublikowano oświadczenia majątkowe prezes Julii Przyłębskiej i 9 innych sędziów TK: Rafała Wojciechowskiego, Wojciecha Sycha, Jakuba Steliny, Zbigniewa Jędrzejewskiego, Stanisława Piotrowicza, Piotra Pszczółkowskiego, Bogdana Święczkowskiego, Mariusza Muszyńskiego i Andrzeja Zielonackiego.

W oświadczeniu prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej za 2021 r. znalazł się dom o powierzchni 250 m kw. położony na działce o powierzchni 2001 m kw oraz oszczędności w gotówce - 250 tys. zł oraz 25 tys. euro. Sędzia jeździ Skodą Fabią z 2015 roku. Zadeklarowała, że nie ma papierów wartościowych. 

Ponadto Przyłębska ma kredyt hipoteczny o wartości 237 tys. zł na zakup domu oraz dwa kredyty konsumpcyjne o wartości 25 tys. zł oraz 30 tys. złotych. 

Kogo nie ma na liście?

W przypadku pięciu oświadczeń majątkowych, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak w roku ubiegłym, uwzględniła wniosek o nadanie klauzuli tajności "zastrzeżone". Klauzula tajności dotyczy: Krystyny Pawłowicz, Bartłomieja Sochańskiego, Michała Warcińskiego, Justyna Piskorskiego oraz Jarosława Wyrembaka.

Wymóg publikacji oświadczeń majątkowych sędziów wprowadziła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych z listopada 2016 r. Oświadczenie może być utajnione, gdy jawność rodziłaby zagrożenie dla sędziego lub jego bliskich. Za podanie nieprawdy w oświadczeniu grozi kara pozbawienia wolności.