W świętokrzyskiej gminie Tarłów przeprowadzono referendum w sprawie odwołania wójta gminy Leszka Walczyka. Głosowanie przebiegało bez zakłóceń - poinformował przewodniczący gminnej komisji wyborczej Robert Czesny.

Lokale wyborcze otwarte były do godz. 21. Referendum będzie ważne, jeśli wzięły w nim udział co najmniej 1863 osoby, czyli trzy piąte wyborców, którzy uczestniczyli w głosowaniu w 2010 r., wtedy zdecydowało o wyborze wójta.

Aby odwołać wójta musi zagłosować za tym ponad połowa wyborców, którzy wezmą udział w referendum.

Leszek Walczyk - kandydat SLD - został wybrany wójtem w wyborach samorządowych w 2010 roku. W drugiej turze głosowało na niego 1538 osób, a na jego kontrkandydata - 1533. Frekwencja w pierwszej turze wyniosła - 69,48 proc, a w drugiej - 66,3 proc.

Walczyk sprawuje władzę w gminie Tarłów - z dwoma przerwami - od 30 lat. To druga próba jego odwołania na drodze referendum. Poprzednie odbyło się w 1995 r. i było nieważne z powodu niskiej frekwencji.