Ratownicy medyczni zapowiadają ogólnopolską akcję protestacyjną, jeśli rząd nadal nie będzie chciał z nimi rozmawiać. Decyzja o proteście ma zostać podjęta za dwa tygodnie podczas zjazdu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

Związkowcy domagają się m.in. przyjęcia ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, wzrostu płac oraz prawa do wcześniejszych emerytur. W ramach protestu mogą oflagować budynki, nie wypełniać dokumentacji medycznej, ale także wstrzymać odwożenie pacjentów, a w ostateczności zaprzestać wyjazdów do chorych.