Wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku programu wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, zabezpieczenie na ten cel środków w przyszłorocznym budżecie i przeprowadzenie akcji promującej ochronę życia - takie trzy zobowiązania rządu przedstawiła w Sejmie Beata Szydło. Premier wystąpiła tuż przed głosowaniem ws. obywatelskiego projektu zaostrzającego przepisy aborcyjne. Projekt, zakładający m.in. całkowity zakaz i penalizację przerywania ciąży, został odrzucony głosami 352 posłów.

Wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku programu wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, zabezpieczenie na ten cel środków w przyszłorocznym budżecie i przeprowadzenie akcji promującej ochronę życia - takie trzy zobowiązania rządu przedstawiła w Sejmie Beata Szydło. Premier wystąpiła tuż przed głosowaniem ws. obywatelskiego projektu zaostrzającego przepisy aborcyjne. Projekt, zakładający m.in. całkowity zakaz i penalizację przerywania ciąży, został odrzucony głosami 352 posłów.
Premier Beata Szydło w Sejmie /Paweł Supernak /PAP

Szydło zaznaczyła w swoim wystąpieniu, że głosowała za tym, by projekt komitetu "Stop aborcji" trafił pod obrady Sejmu. Ponieważ jestem za ochroną życia - oświadczyła.

Jako premier RP czuję się odpowiedzialna za ochronę życia, za to, żeby życie ludzkie było szanowane i godnie traktowane i ażeby dyskusja o ochronie życia była pełna szacunku i godności. Szanujmy różne poglądy i głosy - mówiła szefowa rządu.

Uważam, że odpowiedzialnością Wysokiej Izby, całej klasy politycznej, nas wszystkich przed Polkami i Polakami jest dzisiaj studzić emocje i mówić z szacunkiem o ludzkim życiu i ochronie ludzkiego życia - podkreśliła.

Rząd RP zrobi wszystko, żeby życie ludzkie chronić - zadeklarowała Szydło i zaprezentowała trzy zobowiązania rządu ws. ochrony życia ludzkiego.

Przygotujemy program, który zostanie przedstawiony Wysokiej Izbie, wsparcia dla rodzin i dla matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tzw. trudnych ciąż, program wsparcia dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne, program wsparcia dla kobiet, które zdecydują się donosić ciążę i urodzić dziecko nawet w najtrudniejszych dla siebie sytuacjach, zarówno jeśli chodzi o wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną, opieką prenatalną, jak i później, w opiece nad urodzonym dzieckiem - zapowiedziała premier.

Zaznaczyła, że projekt ustawy dotyczącej programu zostanie przedstawiony do końca tego miesiąca. Zapraszam wszystkie kluby, nawet tych z państwa, którzy chcą liberalizować prawo aborcyjne, żebyście wzięli udział w pracach nad tym projektem - powiedziała.

Drugie ze zobowiązań przedstawionych przez szefową rządu to zgłoszenie poprawek do projektu przyszłorocznego budżetu, które zabezpieczą środki na realizację tego programu od 1 stycznia.

Po trzecie - jak zapowiedziała Beata Szydło - "zostanie przeprowadzona kompleksowa, szeroko zakrojona akcja informacyjna, społeczna, wspierająca i promująca ochronę życia".


(edbie)