Szwedzi otworzą rynek pracy dla Polaków. Tamtejszy parlament odrzucił rządową propozycję wprowadzenia ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla obywateli 8 państw przystępujących za 3 dni do Unii Europejskiej.

182 do 137 to wynik głosowania, w którym odrzucono propozycję, zgodnie z którą Polacy, Estończycy, Łotysze, Litwini, Czesi, Węgrzy, Słoweńcy i Słowacy musieliby dwa lata czekać na otwarcie szwedzkiego rynku pracy. „Nie” okresowi przejściowemu dla obywateli nowych państw UE, oprócz Cypru i Malty, powiedziały wszystkie partie polityczne, poza socjaldemokratami.

Jest to wyjątkowe uczucie, zwłaszcza, że Szwecja długo i mocno popierała rozszerzenie UE na Wschód. Teraz możemy powiedzieć wszystkim nowym obywatelom UE: Witajcie! - powiedziała tuż po głosowaniu szefowa partii Centrum Maud Olofsson.

Dodajmy, że wg ostatniego badania opinii publicznej na zamówienie dziennika "Svenska Dagbladet" dowodzi, że 54 proc. Szwedów jest za wprowadzeniem okresu przejściowego, a tylko 27 proc. jest temu przeciwna.

Do tej pory jedynie Wielka Brytania i Irlandia opowiedziały się za otwarciem swych rynków pracy dla nowych członków w Unii.