Tekst o Kazimierzu Górskim i równania z ułamkami - z tym musieli zmagać się szóstoklasiści na egzaminie kompetencyjnym. Zdaniem uczniów, z którymi rozmawiał Maciej Stopczyk, egzamin na zakończenie podstawówki był łatwiejszy od próbnego.

Z szóstoklasistami rozmawiał Maciej Stopczyk

Szóstoklasiści twierdzą, że najwięcej czasu poświęcić trzeba było na część pisemną z polskiego.

A jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna podczas egzaminu nie było żadnych nieprawidłowości.

Sprawdzian rozpoczął się po godz. 9.00 i trwał 60 minut. Dla uczniów z dysleksją czas trwania sprawdzianu mógł być przedłużony o dodatkowe 30 minut.

Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie.

Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają pod koniec maja. Umieszczone będą one także na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które szóstoklasiści otrzymają na koniec roku szkolnego wraz ze świadectwami.

Jeśli uczeń zamierza kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym, to liczba uzyskanych przez niego punktów ze sprawdzianu nie ma większego znaczenia - i tak zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych lub społecznych, wynik sprawdzianu może decydować o tym, czy uczeń zostanie przyjęty.

Do pisemnego sprawdzianu przystąpiło ok. 388 tys. szóstoklasistów w 12,8 tys. szkół podstawowych w całej Polsce. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do sprawdzianu w czwartek, będzie go pisać w drugim terminie - w czerwcu.