Wolontariusze Szlachetnej Paczki w weekend dostarczyli pomoc do 19 580 potrzebujących rodzin - osób starszych, samotnych, rodzin wielodzietnych, czyli do około 76 746 osób. Łączna wartość pomocy przekroczyła natomiast 41 mln złotych!

Finał XIV Szlachetnej Paczki odbył się w weekend. Do potrzebujących trafiła m.in. żywność, środki czystości, zimowa odzież  i przybory szkolne. Nie zabrakło też odpowiedzi na szczególne potrzeby rodzin, takie jak meble, sprzęt do rehabilitacji oraz szczególne upominki - wędka, ciepłe pantofle, książka sensacyjna, a nawet żywy kogut!

W sumie paczki przygotowało 700 480 osób - średnio jedną paczkę zrobiło 36 osób.

Średnia wartość paczki dla jednej rodziny, deklarowana przez darczyńców, to 2106 zł. To wartość oszacowana na podstawie anonimowych deklaracji. Łączna wartość pomocy przekazanej rodzinom przez darczyńców sięga więc 41 236 824 zł.

"Jesteśmy dumni szczególnie z dwóch parametrów, które odnotowaliśmy. Z liczby darczyńców, którzy zaangażowali się  w projekt w tym roku - 700 480 oraz z wzrostu łącznej wartości przekazanej pomocy - wartość pomocy w edycji 2014 przekroczyła 41 mln, to o 24 proc, więcej, niż w 2013 roku" - podają organizatorzy Szlachetnej Paczki.

Materiały prasowe/(abs)