Mniej niż połowa uczniów (tylko 48 proc.) wierzy, że dzięki szkole zdobędzie dobrą pracę. Co trzeci jest w tej sprawie pesymistą. Ostatni raz tak słabe dane odnotowano w 2003 r. - pisze "Rzeczpospolita".

Tak wynika z badania CBOS i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii "Młodzież 2013". W ramach cyklicznej analizy wzięto pod lupę opinie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pozytywne nastroje opuściły przede wszystkim uczących się w technikach - na atrakcyjną pracę po ich ukończeniu liczy 60 proc. uczniów (w 2010 r. 68 proc.) - oraz w szkołach zawodowych - w l. 2008-13 odsetek ten spadł z 70 do 61 proc.

Najbardziej pesymistyczni są uczniowie liceów ogólnokształcących - tylko 38 proc. liczy na sukces na rynku pracy (o 3 pkt proc. mniej niż w 2008 czy 2010 r.).

Wg badań odsetek uczniów liceów i techników, którzy czują się zagrożeni bezrobociem, sięga odpowiednio 65 i 70 proc. A to wyniki zbliżone do 2003 r., gdy stopa bezrobocia w Polsce sięgała 20 proc. (teraz 14 proc.). Z kolei w 2008 r. podobne obawy miało niemal o połowę mniej uczniów - ok. 38 proc.

Ponadto 60 proc. ankietowanych uważa, że o zdobyciu pracy decydują przede wszystkim znajomości i układy. To rekord takich wskazań w historii badania.

(j.)