Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała podstawę programową. Będzie ona obowiązywała od 1 września 2017 r. w 8-letniej szkole podstawowej.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała podstawę programową. Będzie ona obowiązywała od 1 września 2017 r. w 8-letniej szkole podstawowej.
Anna Zalewska /Radek Pietruszka /PAP

Będziemy uczyć przedmiotowo, wzmacniając wiedzę, powtarzając wiedzę, dając czas na rozwój młodemu człowiekowi - mówiła o nowej podstawie szefowa MEN.

Jednocześnie mówimy o tym, że podkreślamy rolę wychowawczą w szkole. W preambule, która mówi o wszystkich podstawach programowych, wskazujemy na wychowanie, na tolerancję, na szacunek i na godność człowieka - dodała.

Zalewska mówiła, że już od klas 1-3 dzieci mają uczyć się podstaw programowania, wzmocniona ma być matematyka, poprzez m.in. podstawy gry w szachy. Przedmiotów z nauk przyrodniczych mamy w systemie o ponad 105 godzin więcej, informatyki 70 godzin - podkreśliła Zalewska.

Jeszcze przed podpisaniem podstawy programowej minister zaznaczyła, że wolność jej realizacji jest oddana nauczycielowi. Na każdej lekcji, na każdym przedmiocie można i trzeba pracować projektem, by wzmacniać te kompetencje, na których nam bardzo zależy - mówiła szefowa MEN.

Przed nami również prace nad podstawą programową - która właściwie jest gotowa, ale uznaliśmy, że ją uspołecznimy - nad szkołą średnią, czyli 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum - powiedziała szefowa MEN.

Chcemy, by w kwietniu zobaczyli tę podstawę nauczyciele wprost uczący w szkołach. Wybierzemy losowo kilkadziesiąt szkół, by pokazać im te podstawy programowe, by przeanalizowali i poczynili uwagi - dodała.

Minister przekazała, że projekty rozporządzeń, na które czekają wydawnictwa, są gotowe. Do końca czerwca będą przygotowane podręczniki, będzie ich 16 - powiedziała minister.

Zalewska podała także, że dobiegają końca prace nad projektami rozporządzeń dotyczących ramowych planów nauczania. Po raz pierwszy w historii zdarzyło się tak, że eksperci pracujący nad podstawą programową również analizowali, w jakim tempie i w jakiej liczbie godzin należy tę podstawę zorganizować - stwierdziła Zalewska.

Minister poinformowała, że trwają prace nad rozporządzeniem o warunkach pracy i dopuszczeniu podręczników.

Oprócz wiedzy młody człowiek powinien współpracować, powinien odpowiadać nie tylko za siebie, ale też za koleżankę, za kolegę, za wspólnotę, za grupę - tłumaczyła jeszcze przed podpisaniem podstawy minister Zalewska.Czytamy w szkole - nie tylko głośno. Czytamy w całości, czytamy to, co ważne dla naszego kodu kulturowego. Jednocześnie uczymy odpowiedzialności za język, za kulturę języka, uczymy dyskusji, odpowiedzialności za słowo - mówiła Zalewska, opisując nową podstawę.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Jest bazą do pisania programów nauczania i podręczników. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie.

Nowa podstawa programowa będzie wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy zmieniającej strukturę szkół. Jako pierwsi - od roku szkolnego 2017/2018 - uczyć się zgodnie z nią będą uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej.

Projekt podstawy dla 8-letniej szkoły podstawowej został skierowany do konsultacji pod koniec grudnia ubiegłego roku.


(mpw)