Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji złożyła w Sejmie propozycję zmian w projekcie tak zwanej ustawy "lex TVN" - ustalili dziennikarze RMF FM. Chodzi o projekt, który w obecnym kształcie daje amerykańskim właścicielom stacji wybór: albo sprzedadzą TVN, albo telewizja straci koncesję.

Z informacji uzyskanych wspólnie przez dziennikarzy RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że te propozycje przede wszystkim przywracają stacji TVN możliwość dalszego niezakłóconego nadawania. Po pierwsze propozycje Krajowej Rady zakładają bowiem zniesienie obowiązku uzyskiwania koncesji przez telewizje nadające poprzez kablówki, satelity lub internetowo. Wystarczy zezwolenie wydawane jednoosobowo przez szefa rady.

Treść proponowanej zmiany:

Art. 33.

1. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w sposób rozsiewczy naziemny, z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji.

2. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w sposób inny niż ten, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 40 c ustawy.

3. Organem właściwym w sprawach koncesji i zezwoleń jest Przewodniczący Krajowej Rady.

4. Przewodniczący Krajowej Rady podejmuje decyzje w sprawie koncesji na podstawie uchwały Krajowej Rady.

Koncesja wymagana byłaby tylko jeśli telewizja chciałaby nadawać w sposób naziemny. Ale i tu Krajowa Rada proponuje pozostawić TVN-owi możliwość nadawania. Ta należąca do Amerykanów stacja mogłaby działać jeśli Stany Zjednoczone podpisałyby w tej sprawie umowę handlową z Polską.

Treść proponowanej zmiany:

Koncesja może być również udzielona:

1) osobie zagranicznej lub

2) spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej

- których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła stosowne porozumienie lub umowę międzynarodową na zasadach wzajemności - bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2.

Politycy PiS z którymi rozmawialiśmy nie odrzucają tych poprawek. Proszą o czas do namysłu. Sprawa jest w toku, ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły ani na poziomie parlamentarnym, jak i zjednoczonej prawicy - mówi wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Sejm może zacząć prace nad ustawą o TVN jeszcze dziś wieczorem.

"Lex TVN": O co chodzi w projekcie PiS?

Prawo i Sprawiedliwość na początku lipca złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która zdaniem ekspertów spowoduje, że stacja TVN straci koncesję na nadawanie - chyba że zostanie sprzedana przez obecnego właściciela, czyli amerykański koncern Discovery.

Projekt, złożony w Sejmie przez grupę posłów z Markiem Suskim na czele, dotyczy przyznawania koncesji mediom należącym do zagranicznego kapitału i wprowadza zasadę, że w Polsce mogą nadawać tylko takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

Politycy PiS przekonują, że nowe prawo ma chronić polskie media przed przejęciem przez kapitał rosyjski, chiński czy arabski.

Opracowanie: