Ponad 200 tys. osób wzięło udział w programie Erasmus w roku akademickim 2009/2010. Z międzynarodowych wymian studenckich najczęściej korzystali Hiszpanie, Francuzi oraz Niemcy. 14 tys. stypendystów Erasmusa pochodziło z Polski.

Studenci wyjeżdżają najczęściej na jeden semestr nauki, który - dzięki zharmonizowanemu systemowi punktów - zalicza im się do toku studiów w kraju. Wśród Polaków największą popularnością cieszą się uczelnie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji.

Niestety, ze względu na większą liczbę stypendystów, średnia wysokość otrzymywanego stypendium z programu Erasmus zmniejszyła się o około 7 proc. i wynosi obecnie 254 euro miesięcznie. W sumie w ubiegłym roku UE przeznaczyła na ten cel 415 mln euro.

Według szacunków KE, w Europie 4 proc. studentów studiujących poza granicami swojego kraju stanowią stypendyści Erasmusa. W programie uczestniczy 27 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja oraz Szwajcaria, która przystąpiła do programu w tym roku.