Sejm odrzucił pisowski projekt w sprawie 50-procentowej zniżki za przejazd koleją dla studentów. O jego odrzucenie wnioskowały komisje Finansów Publicznych oraz Infrastruktury.

Obecnie studenci do 26. roku mogą korzystać z 37-procentowej zniżki na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego koleją w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.