Region Centralny-Dolina Loary zawiesił relacje partnerskie z Małopolską. Powodem – według portalu francebleu.fr - jest przyjęcie deklaracji o „strefach wolnych od LGBT” przez Małopolskę.

Prezydent regionu, Francois Bonneau stwierdził, że stanowisko województwa małopolskiego ws. "stref wolnych od LGBT" stanowi "nieakceptowalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, szacunku i wolności drugiego człowieka".

Podkreślił też, że dla mieszkańców regionu, którego jest prezydentem, sprawa jest niezwykle niepokojąca. "To dla nas nie do pomyślenia, że można w taki sposób potraktować drugiego człowieka".

Region Centralny-Dolina Loary jest kolejnym, który zdecydował się zareagować na przyjęcie przez polskie gminy i województwa uchwały anty-LGBT. Wcześniej miasto Saint-Jean-de-Braye zerwał współpracę z Tuchowem. Jak przypomina Onet, kolejna była gmina Noget-Sur-Oise, która podjęła decyzję o zerwaniu partnerstwa z Kraśnikiem.

Jak podaje Onet, współpraca między Regionem Centralnym-Doliną Loary a Małopolską obejmowała wymianę w szkołach średnich, wspólne wydarzenia kulturalne oraz naukowe.

Śmiszek składa skargi na wszystkie uchwały anty-LGBT

Wczoraj poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek poinformował, że wysłał 90 skarg do odpowiednich miejscowo wojewodów na każdą z uchwał z anty-LGBT. Niestety mamy już taką sytuację, że 90 samorządów, w tym kilka województw, przyjęło takie uchwały i codziennie nowe gminy podejmują podobne inicjatywy. Wysyłam skargę na każdą z tych uchwał do odpowiednich wojewodów, zaskarżam wszystkie uchwały w całej Polsce i oczekuję odpowiednich reakcji ze strony wojewodów - mówił wiceszef Lewicy.

Wyjaśnił, że działa w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym każdy, kto uważa, że jest zagrożony interes społeczny, może taką skargę złożyć.

W tych skargach zarzucam wszystkim samorządom po pierwsze przekroczenie kompetencji, ponieważ nie mają kompetencji, żeby podejmować tego typu uchwały. Po drugie uważam, podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich, że te uchwały naruszają art. 32 Konstytucji, czyli zakaz dyskryminacji, ponieważ tego typu uchwała przyjęta przez organ stanowiący jest pewną wytyczną dla organów wykonawczych gminy, czyli dla wójta, burmistrz, prezydenta do podejmowania dyskryminacyjnych działań wobec społeczności LBGT - zaznaczył Śmiszek.

Deklaracje anty-LGBT przyjęło kilkadziesiąt polskich samorządów. W grudniu Biuro RPO poinformowało, że do sądów administracyjnych wpłynęło pięć skarg rzecznika na uchwały rad gmin deklarujące przeciwdziałanie "ideologii LGBT". Skargi dotyczą uchwał gmin Istebna (woj. śląskie), Lipinki (woj. małopolskie), Klwów (woj. mazowieckie), Serniki (woj. lubelskie), Niebylec (woj. podkarpackie). Według RPO takie uchwały są sprzeczne z zasadą legalizmu i prawami człowieka.

W rezolucji potępiającej dyskryminację i mowę nienawiści wobec osób LGBT. Parlament Europejski w Strasburgu potępił m.in. "tak zwane strefy wolne od LGBT deklarowane od początku 2019 roku przez dziesiątki gmin, powiatów, regionów w południowo-wschodniej części Polski".

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Francuska gmina zrywa partnerstwo z Tuchowem. Powodem uchwała o LGBT