​W Polsce to kobiety zdominowały zawód nauczyciela. Stanowią 82,65 proc. wszystkich przedstawicieli specjalności. Średnia wieku statystycznego polskiego nauczyciela to ponad 43 lata, a przeciętne wynagrodzenie wynosi 4 379 zł brutto. Zazwyczaj pracuje z przedszkolakami lub w klasach I-III szkoły podstawowej. W przypadku nauczania przedmiotowego największą grupę stanowią nauczyciele wychowania fizycznego.

​W Polsce to kobiety zdominowały zawód nauczyciela. Stanowią 82,65 proc. wszystkich przedstawicieli specjalności. Średnia wieku statystycznego polskiego nauczyciela to ponad 43 lata, a przeciętne wynagrodzenie wynosi 4 379 zł brutto. Zazwyczaj pracuje z przedszkolakami lub w klasach I-III szkoły podstawowej. W przypadku nauczania przedmiotowego największą grupę stanowią nauczyciele wychowania fizycznego.
Joanna Urbańska - nauczycielka z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku "Nauczycielem Roku 2016" /PAP/Tomasz Gzell /PAP

Jedynie 17,35 proc. nauczycieli to mężczyźni - wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. W zawodzie pracują coraz starsze osoby. Średni wiek wynosi nieco ponad 43 lata, podczas gdy w 2013 roku było to 42,7. Najstarszy czynny zawodowo nauczyciel ma obecnie 87 lat.

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, w minionym roku szkolnym we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych pracowało 679,8 tys. nauczycieli. Wśród nich 490 tys. to tzw. nauczyciele tablicowi, czyli pracujący bezpośrednio z dziećmi, realizujący obowiązkowe zajęcia dydaktyczne.

Najwięcej nauczycieli to nauczyciele przedszkolni i pracujący w edukacji wczesnoszkolnej, czyli w klasach I-III szkoły podstawowej. W nauczaniu przedmiotowym najwięcej jest nauczycieli wychowania fizycznego (68,5 tys.), języka angielskiego (48,5 tys.), języka polskiego (48,1 tys.), matematyki (43,1 tys.). Równie duża liczebnie (48,6 tys.) jest grupa nauczycieli prowadzących zajęcia komputerowe i informatykę.

Pozostali nauczyciele pracują m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach doskonalenia nauczycieli, kształcenia specjalnego, w kuratoriach oświaty, urzędach administracji rządowej, w centralnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

1 nauczyciel - 11 uczniów

Średnio w Polsce w publicznej szkole podstawowej na jednego nauczyciela przypada 11 uczniów. Dla porównania w Czechach 19, w Niemczech 15. Z kolei w podstawówce uczy się średnio 19 dzieci w klasie. W Wielkiej Brytanii 26, Francji 23. Dane dotyczą roku szkolnego 2013/2014.

14 października jest Dniem Edukacji Narodowej. Święto wprowadzono w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. Dzień Edukacji Narodowej przypada w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

(łł)