Od Polski zależy kiedy wejdzie do Unii Europejskiej - powtarza w Gnieźnie kanclerz Niemiec.

Gerhard Schroeder rozmawiał z premierem Jerzym Buzkiem w czasie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Zdaniem Schroedera wejście Polski do Unii leży w interesie Niemiec bo otwiera się przed nimi nowy wielki rynek.

Premier Buzek przyznał, że najbardziej drażliwą kwestią w Polsce jest obawa przed wykupywaniem ziemi przez cudzoziemców w tym przez Niemców. Dlatego nasz kraj będzie żądał okresu przejściowego na sprzedaż gruntów. Podobne stanowisko zajmują Niemcy w kwestii wolnego przepływu siły roboczej.

Wiadomości RMF FM 18:45