Późnym wieczorem w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z premierem i szefem SLD Leszkiem Millerem. Ta rozmowa miała być decydująca dla polskiej sceny politycznej, miała, bo szef rządu uprzedził prezydenta...

Oficjalnym przedmiotem konsultacji są: stan przygotowań Polski do akcesji z Unią Europejską, przyszłoroczny budżet państwa, reforma finansów publicznych oraz ewentualne przedterminowe wybory parlamentarne.

To będzie dobra dyskusja ludzi, którzy ze sobą od lat współpracują, znają się dobrze i życzą Polsce wszystkiego najlepszego - zapowiedział wcześniej szef rządu. Dodał, że poinformuje prezydenta o przebiegu dyskusji na dzisiejszym posiedzeniu Rady Krajowej SLD i o jej ustaleniach.

Zobacz również:

Podczas obrad Rady premier m.in. zapowiedział złożenie do Sejmu wniosku o przeprowadzenie wotum zaufania dla jego rządu, uznał że w obecnej sytuacji należy powrócić do koncepcji przeprowadzenia najbliższych wyborów parlamentarnych wiosną 2005 oraz zaproponował rozważenie wprowadzenia podatku liniowego.

Prawdopodobnie spotkanie prezydenta z premierem nie zakończy się żadnymi przełomowymi ustaleniami. Premier uprzedził bowiem prezydenta i temu ostatniemu nie pozostaje nic więcej, jak tylko czekać...

22:55