25 procent Polaków uważa, że Tadeusz Mazowiecki był najlepszym premierem III RP – wynika z badania CBOS. Drugi jest Jerzy Buzek z 10-procentowym poparciem, a trzeci Jarosław Kaczyński (8 procent).

Za obecnym szefem rządu opowiedziało się 7 procent badanych. Kolejne miejsca w rankingu zajęli szefowie lewicowych gabinetów - Leszek Miller oraz Włodzimierz Cimoszewicz (odpowiednio: 6 proc. i 5 proc.). Jan Olszewski był najlepszym premierem zdaniem 4 proc. badanych. Waldemar Pawlak i Kazimierz Marcinkiewicz zebrali po 3 proc. wskazań. Najmniej cenione są dokonania premierów - Jana Krzysztofa Bieleckiego (0,4 proc.), Józefa Oleksego (1 proc.), a także Hanny Suchockiej i Marka Belki (po 2 proc.). Co czwarty ankietowany (23 proc.) nie potrafił dokonać wyboru premiera dwudziestopięciolecia.

Polacy zadowoleni ze zmian systemowych sprzed 25 lat najczęściej - poza pierwszym premierem III RP (28 proc.) - doceniają dokonania rządu Buzka (12 proc.), a także Tuska (9 proc.). Z kolei osoby nieakceptujące zmian zapoczątkowanych 25 lat temu - oprócz rządu Mazowieckiego (28 proc.) - najlepiej wspominają okres sprawowania urzędu premiera przez J. Kaczyńskiego (12 proc.).